Onze partners

Onze partners zijn erg belangrijk. Samen met de partners bouwen we aan een initiatief wat bijdraagt aan de innovatiedrang, kansen voor co-creatie en verbindingen in het Land van Cuijk en Maasduinen. Door het uitwisselen van kennis brengen we elkaar verder.

 

Daar waar Otherwyse de partners vraagt om kennisdeling vanuit hun expertise, leveren wij ook kennis terug. De workshops die voor het projectteam worden georganiseerd, zijn ook voor partners (en hun medewerkers) te bezoeken. Hierdoor is er een natuurlijk interactie tussen de netwerken. Waar partners mensen kennen of in dienst hebben die zich graag willen door ontwikkelen, kunnen wij hen hierin ondersteunen. Zo bouwen wij aan een netwerk met gemotiveerde professionals die interessant zijn voor onze partners.
 

Voor onze partners zijn wij een verbindende en inspirerende factor. Met trots mogen wij zeggen dat Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen onze partner is.

 

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Otherwyse, met in het bijzonder directievoorzitter Peter Swinkels.

Samen met de Rabobank heeft Otherwyse onlangs het initiatief genomen om sessies te organiseren voor jongeren uit de regio. Dit met als doel om deze jongeren te activeren gezamenlijk de handschoen op te pakken en de regio voor hen én voor hun leeftijdsgenoten (18 tot ongeveer 25 jaar) aantrekkelijker te maken.

 

 

Kennispartners

 

Grooa

Grooa adviseert, traint en coacht internationale leiders om innovatieve, betrokken, onderscheidende, gelukkige en productieve organisatieculturen te ontwikkelen. Grooa ondersteunt Otherwyse tijdens haar programma's en verzorgt workshops omtrent leiderschap. Voor meer informatie over Grooa, kunt u terecht op hun website.

 

 

 

 

Imagro

Imagro is een communicatie, strategie en adviesbureau voor agri, food en leefomgeving met haar wortels op de creatieve broedplaats te Ottersum. Samen met Toobee is Imagro een van de initiatiefnemers en kennispartner van Otherwyse.
Voor meer informatie over Imagro, kun je terecht op hun website.

 

 

 

 

Toobee

Toobee ondersteunt bedrijven bij bedrijfskundige processen. Vanuit een helikopterview helpen zij op strategisch niveau met het optimaal inrichten van een bedrijf/organisatie. Toobee is, samen met Imagro, een van de initiatiefnemers en kennispartner van Otherwyse.
Voor meer informatie over Toobee, kun je terech top hun website.

 

 

 

Contact: martine@otherwyse.nl | 06-30 33 33 19