Waarom een opdracht geven?

U wilt vernieuwen…maar het lukt u niet de kans die u ziet te ‘grijpen’. Er zijn duizenden redenen die u blokkeren om van een idee tot uitvoering te komen.

 

Denk aan de waan van de dag, een sleur of de vaste bedrijfsstructuren. Of mensen die zeggen: ‘dit hebben we al gedaan, het is al geprobeerd, het is niet gelukt’. We zoeken naar zekerheid door terug te grijpen op bestaande processen zonder na te denken of het anders of beter kan.

 

Hoe gaat u deze mindset doorbreken?

Leg vernieuwing in de hand van het team van Otherwyse. Wij zorgen dat u een proces doorloopt richting vernieuwing. Een proces dat u veel meer biedt dan een origineel antwoord. Uit het proces haalt u inzichten, inspiratie, kennis, een nieuw netwerk en inzicht in talenten. Maar ook nieuwe kennis die u direct in uw bedrijf kunt toepassen.

Hoe gaan we te werk?

Naar aanleiding van uw vraagstuk stellen wij een multidisciplinair team samen. Niet zomaar een groepje mensen. Nee, wij hebben randvoorwaarden. Wij brengen mensen samen die zowel bekend zijn met de sector waar het vraagstuk zich in afspeelt als mensen die kennis hebben over andere sectoren. Zowel jonge, frisse denkers als ervaren kenniskoppen. Waarom? De interactie en kennisuitwisseling tussen ‘jong’ en ‘ervaren’ heeft positieve invloed en geeft energie aan het team. Bij elk vraagstuk bekijken we welke expertises fundamenteel zijn voor het vraagstuk en zoeken daar geschikte professionals bij.  

In het traject zijn (minimaal) vijf ontmoetingsmomenten tussen opdrachtgever en het team. Daarnaast zal het team regelmatig met elkaar schakelen. Het gaat natuurlijk wel om een co-creatietraject.


Om er voor te zorgen dat de nieuwe kennis van het traject direct wordt uitgedragen binnen het bedrijf hebben we een belangrijke randvoorwaarde voor de opdrachtgevers. In ieder traject is één medewerker onderdeel van het co-creatietraject.

Lees hier de ervaring van Marel Poultry, onze eerste opdrachtgever:

Anton de Weerd, managing director Marel Poultry en opdrachtgever
 “Het team heeft een beeld geschetst van de omgeving, de regio en de rol die wij kunnen pakken in het verduurzamen van het slachtproces. Dit is zinvolle input die ons inspireert tot het zetten van vervolgstappen in deze markt. Kortom: ik ben erg tevreden over de inzet en output van het team. Het is een waardevolle aanvulling op ons innovatietraject.”

Contact: martine@otherwyse.nl | 06-30 33 33 19